Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

  • Nόμος υπ΄αριθμ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

   ​ΦΕΚ 112/Α΄/13 Ιουλίου 2010

   ΦΕΚ 112 Α_13_07_10
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1079 «Οργανισμός λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου»
   ΦΕΚ 239/ 14 Οκτωβρίου 1980
   g_1948
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση της UNESCO (1970) για την παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
   ΦΕΚ 297/Α/ 29 Δεκεμβρίου 1980
   g_29458
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση της UNESCO (1970) για την παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

   ΦΕΚ 297/Α/29 Δεκεμβρίου 1980​​

   g_29458
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1158 «Περί Οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού»
   ΦΕΚ 127/ 13 Μαΐου 1981
   g_1944
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1218 «Περί Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος»
   ΦΕΚ 289/ 2 Οκτωβρίου 1981
   g_1949
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1348 «Διάλυση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία " Άρμα Θέσπιδος" και άλλες διατάξεις»
   ΦΕΚ 47/ 14 Απριλίου 1983
   g_1946
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1597 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις»
   ΦΕΚ 68/ 21 Μαΐου 1986
   g_1952
  • Νόμος υπ' αριθμ. 1866 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών»
   ΦΕΚ 222/ 6 Οκτωβρίου 1989
   g_1953
  • Νόμος υπ' αριθμ. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»
   ΦΕΚ 25/Α/ 4 Μαρτίου 1993
   g_1939
  • Νόμος υπ' αριθμ. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»

   ΦΕΚ 25/Α/4Μαρτίου 1993​

   g_1939
  • Νόμος υπ' αριθμ. 2238 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»
   ΦΕΚ 151/ 16 Σεπτεμβρίου 1994
   g_1955
  • Νόμος υπ' αριθμ. 2273 «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις»

   ΦΕΚ 233/ 27 Δεκεμβρίου 1994

   Αφορά και στην Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, στο Μουσικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ελλάδος, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου​​

   g_1942
  • Νόμος υπ' αριθμ. 2539 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

   ΦΕΚ 244/ 4 Δεκεμβρίου 1997

   άρθρο 13 παρ. 9 για προγραμματικές συμβάσεις

   g_1951
  • Νόμος υπ' αριθμ. 2557 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»

   ΦΕΚ 271/ 24 Δεκεμβρίου 1997

   Αφορά στα Γράμματα, Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Θέατρο - Χορό - Κινηματογράφο

   g_1940
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3004 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Κινηματογραφικές συμπαραγωγές»
   ΦΕΚ 76/ 8 Απριλίου 2002
   g_1954
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

   ΦΕΚ 153/Α/ 28 Ιουνίου 2002

   Σχετικά με Εθνικό Συμβούλιο Μουσείων

   g_1950
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3057 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»
   ΦΕΚ 239/ 10 Οκτωβρίου 2002
   άρθρο 80
   g_1947
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3057 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»

   ΦΕΚ 239/10 Οκτωβρίου 2002

   άρθρο 80

   g_1947
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3207 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»

   ΦΕΚ 302/ 24 Δεκεμβρίου 2003

   άρθρο 10 παρ. 15 Σχετικά με Κρατικά Βραβεία Χορού

   άρθρο 10 παρ. 13 αφορά στα προσόντα διορισμού Καλλιτεχνικού Διευθυντού και στις προδιαγραφές κτιρίων για τη στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου

   g_1945
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3348/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά»
   ΦΕΚ 144/Α/ 23 Ιουνίου 2005
   g_29018
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3348/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά»

   ΦΕΚ 144/Α/23 Ιουνίου 2005​

   g_29018
  • Νόμος υπ' αριθμ. 342 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης»
   ΦΕΚ 138/ 9 Ιουνίου 1976
   g_1943
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία»
   ΦΕΚ 16/Α/ 26 Ιανουαρίου 2007
   g_9880
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία»

   ΦΕΚ 16/Α/26 Ιανουαρίου 2007​

   g_9880
  • Νόμος υπ' αριθμ. 3565 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού»
   ΦΕΚ 112/ 25 Μαΐου 2007
   g_18118
  • Νόμος υπ΄ αριθμ. 3620 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»

   ΦΕΚ 276 / 11 Δεκεμβρίου 2007

   Άρθρο 2  σχετικά με συντάξεις λογοτεχνών - καλλιτεχνών

   Νόμος υπ΄ αριθμ. 3620 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»
  • Νόμος υπ΄αριθμ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

   ​ΦΕΚ 237/Α΄/31 Οκτωβρίου 2014

   ΦΕΚ 237 Α_31_10_14
  • Νόμος υπ’ αριθμ. 3905 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»

   ΦΕΚ 219/ 23 Δεκεμβρίου 2010

   Άρθρο 40 (αφορά τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία)

   g_43302
  • Νόμος υπ’αριθμ. 4151 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

   ΦΕΚ 103/29-04-2013

   Άρθρο 4 παρ. 13 σχετικά με συντάξεις λογοτεχνών – καλλιτεχνών.

   Νόμος υπ’αριθμ. 4151 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών
  12>

Εκθέσεις