Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1526/98 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 752/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
   ​Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1526/98
   «© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
   g_29280
  • Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
   ​​Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.3911/92
   «© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
   g_29258
  • Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.752/93 της Επιτροπής της 30ης Μαρτίου 1993περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
   ​Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.752/93
   «© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
   g_29279
  • Οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους
   ​Οδηγία 93/7/ΕΟΚ
   «© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, http://eur-lex.europa.eu/»
   g_29281

Εκθέσεις