Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

  • ​ΚΥΑ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/370862/218709/12209/7831/24-12-2015 «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»

   ΦΕΚ 2916/Β/ 31 Δεκεμβρίου 2015

   Δικαίωμα εισόδου σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία του κράτους
  • ​Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1017/61/10-4-2012 «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις»

   ΦΕΚ 1189/Β/ 10 Απριλίου 2012

   Διαδικασία για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης
  • "ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-9-2005 «Καθορισμός τελών: α) φωτογράφησης- κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική...»
   ΦΕΚ 1491/Β/ 27 Οκτωβρίου 2005
   g_29120
  • "ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17759/1-3-2004 «Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων»"
   ΦΕΚ 455/Β/ 5 Μαρτίου 2004
   g_29018
  • "Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/30994/1266/9-6-2003 «Χαρακτηρισμός θησαυρικών συνόλων, χρονολογουμένων από το 1453 έως και το 1830, ως μνημείων» "
   ΦΕΚ 851/Β/ 27 Ιουνίου 2003
   g_29078
  • "Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ35/73708/1999/12-9-2005 «Ακολουθητέα διαδικασία για τη διάθεση πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους»"
   ΦΕΚ 1417/Β/ 12 Οκτωβρίου 2005
   g_29098
  • "Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 «Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα»"
   ΦΕΚ 1124/Β/ 08 Αυγούστου 2003
   g_45022
  • ΚΥΑ 2062/1996 «Σύσταση Ταμείου Στήριξης Ελλήνων Καλλιτεχνών Άσματος και Χορού»
   "Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ΦΕΚ 24/Β/ 21 Ιανουαρίου 1997"
   g_2069
  • ΚΥΑ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463//28-12-2011 «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε

   ΦΕΚ 3046/Β/ 30 Δεκεμβρίου 2011

   Τέλη κινηματογράφησης-φωτογράφησης, απεικονίσεων, παραχωρήσεων
  • ΚΥΑ Αριθμ. 1008600/37/Α0013/15-1-2007 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002)»
   ΦΕΚ 237/Β/ 26 Φεβρουαρίου 2007
   g_29099
  • ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764/1-3-2004 «Διαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών»
   ΦΕΚ 455/Β/ 5 Μαρτίου 2004
   g_29118
  • Υπουργική Απόφαση αρ. 15449/1998 «Τροποποίηση του α. 7 της αρ. 2062/1996 Κ.Υ.Α.»
    
   ΦΕΚ 367/Β/ 16 Απριλίου 1998
   g_2070
  • Υπουργική Απόφαση αρ. 33990/31-8-87 «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών»
   ΦΕΚ 500/Β/ 16 Σεπτεμβρίου 1987
   g_2072
  • Υπουργική Απόφαση αρ. 33991/31-8-87 «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)»
   ΦΕΚ 500/Β/16 Σεπτεμβρίου 1987
   g_2073
  • Υπουργική Απόφαση αρ. 33992/31-8-87 «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας»
   ΦΕΚ 500/Β/ 16 Σεπτεμβρίου 1987
   g_2074
  • Υπουργική Απόφαση αρ. 78036/2473/14-10-2004 «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου»
    ΦΕΚ 1595/Β/ 25 Οκτωβρίου 2004
   g_2071
  • Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ35/73708/1999/12-9-2005 «Ακολουθητέα διαδικασία για τη διάθεση πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους»

   ​ΦΕΚ 1417/Β/ 12 Οκτωβρίου 2005

   Διαδικασια για διάθεση πωλητέων
  • Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23-1-2004 «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων»

   ΦΕΚ 88/Β/ 23 Ιανουαρίου 2004

   Πρόσβαση σε μνημεία και χώρους
  • Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ//ΑΡΧ/Α1/φ42/1020/62/10-4-2012 «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο»

   ΦΕΚ 1138/Β/ 10 Απριλίου 2012

   Διαδικασία για την πραγματοποίηση κινηματογραφήσεων
  • Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402/2005 « Άσκηση του επαγγέλματος Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»
   ΦΕΚ 1483/Β/ 27 Οκτωβρίου 2005
   g_2078
  • Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/110/61702/7-11-2003 «Καθορισμός των Χρηματικών Κρατικών Βραβείων Ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες»
    «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή ή μικρού μήκους ως ελληνικό»
    
   ΦΕΚ 1736/Β/ 26 Νοεμβρίου 2003
   g_2076
  • Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/176/61806/7-11-2003 «Διαδικασία λήψης αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας»
   ΦΕΚ 1736/Β/ 26 Νοεμβρίου 2003
   g_2075
  • Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287/17-11-2003
   "ΦΕΚ 1812/Β/ 5 Δεκεμβρίου 2003"
   g_2077
  • Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32738/471/16-7-1991 «Κήρυξη των Θρησκευτικών εικόνων φιλοτεχνημάτων μεταξύ των ετών 1453 και 1830 ως ιστορικών διατηρητέων»
   ΦΕΚ 640/Β/ 7 Αυγούστου 1991
   g_29460
  • Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32741/470/16-7-1991 «Κήρυξη των εκκλησιαστικών έργων τέχνης φιλοτεχνημένων από του έτους 1830 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ως εχόντων ανάγκης ειδικής κρατικής προστασίας»
   ΦΕΚ 633/Β/ 7 Αυγούστου 1991
   g_29478
  • Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32742/469/16-7-1991 «Κήρυξη των εκκλησιαστικών κειμηλίων, φιλοτεχνημάτων μεταξύ των ετών 1453 και 1830 ως ιστορικών διατηρητέων»
   ΦΕΚ 639/Β/ 7 Αυγούστου 1991
   g_29480
  • Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/11-4-2008 «Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων»
   ΦΕΚ 669/Β/ 16 Απριλίου 2008
   g_29059
  • Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/02-05-2012 Τροποποίηση της ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003
   ΦΕΚ 1440/Β/ 02 Μαΐου 2012
   g_45023
  • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30.09.2011 "Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028-2002"
   ΦΕΚ 2385/Β/26.10.2011
   g_42382

Εκθέσεις