Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
168881    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2024 1:29:10 μμ
ΑΔΑ:
Ψ9ΟΘ46ΝΚΟΤ-ΤΒΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2024 1:50:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/84066/27-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ9Ζ46ΝΚΟΤ-ΑΧΡ) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 3 "Πρόσληψη προσωπικού για τη συντήρηση, μεταφορά και αποθήκευση των αρχαίων αντικειμένων του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας" του Έργου «Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία “Ιανός” (18/19-09-2020) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας» (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
kgalazios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/4/2024 10:50:27 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις