Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
167316    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2024 3:00:50 μμ
ΑΔΑ:
Ψ72Λ46ΝΚΟΤ-ΣΑΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/4/2024 5:09:13 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Περί ανάρτησης οριστικών πινάκων μορίων υποψηφίων διαγωνισμού για την προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού µε Σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου που αφορά στο Υποέργο µε τίτλο: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του νποέργου 1 "Ανακατασκευή πεζοδροµίων ∆ήµου Χανίων"» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ∆ήµου Χανίων», που Θα υλοποιηθεί απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Τζανακάκη Κατερίνα

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
kdaskalou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/4/2024 2:09:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις