Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
579522    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/11/2023 3:12:05 μμ
ΑΔΑ:
Ρ90846ΝΚΟΤ-ΩΑ0    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/11/2023 3:32:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης σύμφωνα με την με αριθ. ΥΠΠΟ/οικ. 538007/08-11-2023 και A∆A: 6ΨΝΠ46ΝΚΟΤ-16Ι Προκήρυξη για τις ανάγκες του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ», για τρεις (03) θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
30/11/2023 1:32:16 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις