Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
575529    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/11/2023 12:10:19 μμ
ΑΔΑ:
ΨΘ2Ψ46ΝΚΟΤ-3ΙΜ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/11/2023 12:49:58 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 518071/31/11/2023, (ΑΔΑ: 9ΚΦ646ΝΚΟΤ-2ΤΑ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
douvristhan@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
29/11/2023 10:49:59 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις