Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
477493    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/10/2023 2:05:28 μμ
ΑΔΑ:
9Τ0Β46ΝΚΟΤ-80Δ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/11/2023 1:27:18 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας μορίων υποψηφίων για τη θέση του ΥΕ εργάτη σύμφωνα με την αριθ. 353285/24-7-2023 ανακοίνωση

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουτσουμανής Ματθαίος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mariapapacharalampou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
28/11/2023 11:27:18 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις