Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
472550    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/10/2023 3:06:20 μμ
ΑΔΑ:
ΩΝΦΔ46ΝΚΟΤ-ΡΥΔ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2023 3:26:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας μορίων υποψηφίων για τη θέση του ΔΕ εργατοτεχνίτη σύμφωνα με την αριθ. 416739/5-9-2023 ανακοίνωση

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουτσουμανής Ματθαίος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mariapapacharalampou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
24/11/2023 1:26:21 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις