Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
518547    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/10/2023 3:13:55 μμ
ΑΔΑ:
ΨΙΙΓ46ΝΚΟΤ-Η04    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/10/2023 3:21:49 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση πρόσληψης εποχικού προσωπικού (ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων ) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας πέντε- 5- μηνών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ampakratsa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/10/2023 1:21:49 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις