Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
518069    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/10/2023 1:05:34 μμ
ΑΔΑ:
6ΠΙΘ46ΝΚΟΤ-ΨΚΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/10/2023 2:31:48 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας για μία (01) θέση ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με την Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 481323/10-10-2023, ΑΔΑ: 911Φ46ΝΚΟΤ-ΠΡ6.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
31/10/2023 12:31:50 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις