Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
511317    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/10/2023 12:38:53 μμ
ΑΔΑ:
6ΡΓ946ΝΚΟΤ-Ι1Γ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/10/2023 12:41:33 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας μορίων υποψηφίων ΠΕ Αρχαιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου (4) ‘Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες’ “ που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών – Β΄ Φάση (Ολοκλήρωση)”», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002560

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dkikidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/10/2023 9:41:33 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις