Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
431558    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/9/2023 5:11:45 μμ
ΑΔΑ:
9ΝΗΨ46ΝΚΟΤ-6ΜΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/9/2023 6:11:14 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού και Ιστορικών Τόπων

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟΑ/179231/10.04.2023 (ΑΔΑ:97ΝΞ4653Π4-9ΒΨ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ-ΑΜΕΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ (2004ΣΕ01400001)»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Καράνη Ιωάννα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dtriantou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
13/9/2023 3:03:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις