Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
427569    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/9/2023 11:09:47 πμ
ΑΔΑ:
ΨΑΡΟ46ΝΚΟΤ-3ΜΗ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/9/2023 12:48:59 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ Ν.ΛΗΜΝΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ Ν.ΛΗΜΝΟΥ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5161075 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με Α.Π. οικ.386031/10-08-2023 ΑΔΑ:(9Ω9Κ46ΝΚΟΤ-ΟΦΛ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ: α) ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, β) ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικής) και γ) ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
epoudara@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
12/9/2023 9:40:51 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις