Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
419269    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/9/2023 2:35:19 μμ
ΑΔΑ:
69ΑΚ46ΝΚΟΤ-2ΜΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/9/2023 3:32:31 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας κατάταξης για μία (01) θέση ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (Ομάδα Β΄- με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών)σύμφωνα με την Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 372074/02-08-2023, ΑΔΑ: ΨΨΧΖ46ΝΚΟΤ-4Ξ8, για το υποέργο 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ», στο πλάισιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κατσιώτη Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
6/9/2023 12:24:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις