Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
419055    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/9/2023 2:19:55 μμ
ΑΔΑ:
6Μ3Κ46ΝΚΟΤ-ΠΙΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/9/2023 2:52:31 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός Πίνακας κατάταξης ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού σύμφωνα με την Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 372460/02-08-2023, ΑΔΑ: ΨΑΘ146ΝΚΟΤ-ΤΝΡ, του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ», στο πλάισιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΛΚΗΣ» ΜΕ ΟΠΣ ΤΑ 5162153.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κατσιώτη Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
6/9/2023 11:44:24 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις