Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
415186    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/9/2023 3:03:06 μμ
ΑΔΑ:
6ΧΨΒ46ΝΚΟΤ-ΕΧΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
4/9/2023 5:15:45 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας κατάταξης για μια (01) θέση ΠΕ Αρχαιολόγων σύμφωνα με την Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 372481/02-08-2023, ΑΔΑ: 6ΞΕ146ΝΚΟΤ-ΛΛΗ, του υποέργου 2: «Διαμόρφωση και λειτουργικός εξοπλισμός του αρχαιολογικού χώρου του Μόλου των Μύλων» της ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Πράξης «Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μύλων της πόλης της Ρόδου».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κατσιώτη Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
gitsamantikou@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
4/9/2023 2:07:39 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις