Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
406466    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/8/2023 12:31:34 μμ
ΑΔΑ:
ΨΨ1846ΝΚΟΤ-Χ9Α    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/8/2023 1:55:41 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Πίνακας μορίων βάση της αριθ. 378373/7-8-2023 (ΑΔΑ:ΨΔ7Δ46ΝΚΟΤ-ΚΥΦ) ανακοίνωσης για τη θέση ΥΕ Εργατών για το υποέργο «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής»

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουτσουμανής Ματθαίος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mariapapacharalampou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/8/2023 10:47:36 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις