Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
149223    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/3/2023 2:39:59 μμ
ΑΔΑ:
ΩΝ734653Π4-ΟΜΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/3/2023 1:39:46 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΣΟΠΕΔΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Κ2) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ» ΜΕ MIS 5054678 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ 106155/07-03-2023 (ΑΔΑ:6Ψ9445653Π4-3Φ2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ: α) ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΙ β) ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ( με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
epoudara@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/3/2023 10:39:48 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις