Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
146613    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/3/2023 4:41:45 μμ
ΑΔΑ:
62ΥΥ4653Π4-Π6Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/3/2023 12:51:09 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων Διαγωνισμού (αρ.πρωτ.114421/10-03-2023-ΑΔΑ:61ΤΘ4653Π4-Ρ4Ξ)της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου "Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας" ενταγμένο στο Ε.Π."Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020", που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
k.raptis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
28/3/2023 9:51:11 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις