Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
136301    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/3/2023 11:40:10 πμ
ΑΔΑ:
ΨΟΗΨ4653Π4-ΨΨΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/3/2023 3:17:11 μμ

Φορέας:
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Θέμα:
Πίνακες Κατάταξης απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας: ΤΕ Λογιστικού , ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας της ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ 64171/10-2-2023, ΑΔΑ: Ψ6864653Π4-ΠΦΕ ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
sox@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/3/2023 1:17:15 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις