Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
136294    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/3/2023 11:30:56 πμ
ΑΔΑ:
ΨΚΔ24653Π4-ΚΧΑ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/3/2023 3:10:13 μμ

Φορέας:
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Θέμα:
Πίνακες Κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων Κατηγορίας: ΤΕ Λογιστικού , ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας της ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ 64171/10-2-2023, ΑΔΑ: Ψ6864653Π4-ΠΦΕ ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
sox@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/3/2023 1:10:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις