Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
112110    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/3/2023 1:19:28 μμ
ΑΔΑ:
ΨΡ1Θ4653Π4-Ι9Θ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/3/2023 5:34:57 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Προσωρινός πίνακας μορίων της υπ΄αριθμ 77836/17-02-2023 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του του υποέργου 1 «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος των μνημείων», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων» (Ορθή Επανάληψη)

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
jimvasilo13@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
20/3/2023 3:34:58 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις