Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
462044    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/9/2022 11:43:12 πμ
ΑΔΑ:
670Κ4653Π4-ΓΦΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 2:10:08 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμού της αριθ. ΥΠΠΟΑ/415385/1-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ83Β4653Π4-72Ω) ανακοίνωσης για τη θέση των ΥΕ εργατών

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουτσουμανής Ματθαίος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mariapapacharalampou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 11:10:09 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις