Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
462058    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/9/2022 11:35:19 πμ
ΑΔΑ:
ΩΝΩ24653Π4-ΣΥΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 2:02:23 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμού της αριθ. ΥΠΠΟΑ/415385/1-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ83Β4653Π4-72Ω) ανακοίνωσης για τη θέση του αρχαιολόγου

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουτσουμανής Ματθαίος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mariapapacharalampou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 11:02:23 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις