Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
441553    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/9/2022 3:18:37 μμ
ΑΔΑ:
ΨΩ3Χ4653Π4-ΗΗΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/9/2022 3:05:39 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Οριστικός πίνακας κατάταξης-μοριοδότησης υποψηφίων για την κάλυψη θέσης ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγου που θα απασχοληθεί με σχέση ΙΔΟΧ στο έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχής Κρωπίας-Παιανίας (Φάση Β΄)».

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/9/2022 12:05:39 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις