Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
386572    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/8/2022 3:24:32 μμ
ΑΔΑ:
ΨΓΑΓ4653Π4-Τ0Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/8/2022 4:17:23 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 353205/21-07-2022 - ΑΔΑ:6Ε8Π4653Π4-ΖΦΖ Προκηρυξη της ΕΦ.Α.Τρικάλων, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθινων στοιχείων, για την υλοποίηση του υποέργου "Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων. Π. Θεσσαλίας" ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
k.raptis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/8/2022 1:17:23 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις