Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
386009    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/8/2022 2:08:20 μμ
ΑΔΑ:
ΨΝ2Ξ4653Π4-Η4Χ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/8/2022 2:46:46 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΑΠΊΤΖΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ" ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΑΠΊΤΖΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ" ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με Α.Π. οικ. 373535/02-08-2022 (ΑΔΑ:6ΖΣΥ4653Π4-Σ1Β) ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
epoudara@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/8/2022 11:46:45 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις