Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
315106    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/7/2022 12:19:51 μμ
ΑΔΑ:
95ΛΔ4653Π4-ΓΙΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/7/2022 5:09:05 μμ

Φορέας:
Γραφείο Βορείου Ελλάδος

Θέμα:
Οριστικός Πίνακας Πρόσληψης Εργατικού Προσωπικού Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου - της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/256147/01.06.2022 (ΑΔΑ: 9Ρ204653Π4-ΛΡΞ) επαναπροκήρυξης για τις ανάγκες του υποέργου «Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στο πλαίσιο της μελέτης «Ανάδειξη – Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση του σπηλαίου «Πολυφήμου» Μαρώνειας Ν. Ροδόπης» με κωδικό 2016ΜΠ03100000 της ΣΑΜΠ 031 και φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ντάρλας Ανδρέας

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
chselepidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/7/2022 2:09:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις