Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
312608    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/6/2022 2:19:38 μμ
ΑΔΑ:
6ΧΟΔ4653Π4-ΥΤ2    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/7/2022 3:30:49 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΩΔ2Ζ4653Π4-ΙΦ7 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Πολυτροπικής, Καταγραφής, Αποτύπωσης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης Ανασκαφικού Έργου - ARCHAEORAMA" με Κωδικό Πρότασης Τ6ΥΒΠ-00439 (MIS 5056317) στο πλαίσιο της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»”, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Σιγάλα Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mglarentzou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/7/2022 12:30:50 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις