Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
200968    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/5/2021 1:03:26 μμ
ΑΔΑ:
69ΚΙ4653Π4-ΙΜΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/5/2021 2:49:07 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Οριστικοί πίνακες κατάταξης για μία (1) θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων Προϊστορικών Κλασικών χρόνων (αποδεδειγμένη εμπειρία), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση εργασιών του 1ου υποέργου «Απακατάσταση Βόρειων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών», για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνων από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
Ράλλη Αθανασία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dimostenis81@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
6/5/2021 11:49:08 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις