Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
176380    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 4:28:39 μμ
ΑΔΑ:
ΨΞ984653Π4-2ΙΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 4:33:49 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Αρχικοί πίνακες κατάταξης τριών(3) θέσεων ΥΕ Λιθοξόων -Εξειδικευμένων εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες, του 1ου υποέργου «Απακατάσταση Βόρειων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών», για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνων από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dimostenis81@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 1:33:51 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις