Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
176378    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 4:26:16 μμ
ΑΔΑ:
6ΛΝΠ4653Π4-7ΥΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 4:19:16 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Αρχικοί πίνακες κατάταξης μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων Προϊστορικών Κλασικών χρόνων (αποδεδειγμένη εμπειρία), για την εκτέλεση εργασιών του 1ου υποέργου «Απακατάσταση Βόρειων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών»,για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνων από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dimostenis81@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 1:19:18 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις