Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
176373    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 4:23:08 μμ
ΑΔΑ:
6ΓΟΠ4653Π4-Τ49    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
20/4/2021 4:01:05 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Θέμα:
Αρχικοί πίνακες κατάταξης μίας (1) θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε, για την εκτέλεση εργασιών του 1ου υποέργου «Απακατάσταση Βόρειων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών», για χρονικό διάστημα έξι (6) μήνων από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Είδος Απόφασης:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dimostenis81@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
20/4/2021 1:01:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις