Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
89632    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/2/2024 11:20:19 πμ
ΑΔΑ:
6ΤΚΩ46ΝΚΟΤ-ΓΚΑ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/3/2024 12:28:05 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Θέμα:
Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη μεταφορά ικριωμάτων, υλικών οργάνωσης εργοταξίου και συσκευασμένων υλικών (CPV: 60000000-8 – μεταφορές), στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Ανάδειξη νότιας πτέρυγας κελιών στη Νέα Μονή Χίου» του έργου «Ανάδειξη νότιας πτέρυγας κελιών στη Νέα Μονή Χίου».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΒΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
stavten.culture@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
1/3/2024 10:28:05 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις