Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
39220    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/1/2024 10:22:04 πμ
ΑΔΑ:
6ΙΩΟ46ΝΚΟΤ-ΝΑΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/1/2024 10:32:38 πμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τις υπηρεσίες συντήρησης εγκατάστασης πυρανίχνευσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20-22) για το έτος 2024

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/1/2024 8:32:39 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις