Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
33094    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/1/2024 10:23:07 πμ
ΑΔΑ:
9ΘΩΥ46ΝΚΟΤ-ΦΒΛ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/1/2024 2:22:43 μμ

Φορέας:
Γραφείο Βορείου Ελλάδος

Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για το Υποέργο 4: «Εξοπλισμός προβολής ψηφιακών εφαρμογών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» στο πλαίσιο του Έργου «SUB.3.11 Αναβάθμιση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Μουσείου Πετραλώνων και Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εξυπηρέτησης των Επισκεπτών του Μουσείου Πετραλώνων» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑ: 5198370)

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
Γεωργιάδης Φώτης

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
imanos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/1/2024 12:22:43 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις