Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
37569    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/1/2024 12:01:00 μμ
ΑΔΑ:
6Τ7Λ46ΝΚΟΤ-8ΧΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/1/2024 12:51:09 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Σύμβαση για την πραγματοποίηση αεροφωτογράφισης του Κάστρου Σιγρίου, με χρήση drone, (CPV: 79961200-0 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών), στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου, ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με νέο κωδικό πράξης 2022ΝΠ58800002 και MIS 5190046

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pfanartzis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/1/2024 10:51:09 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις