Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
590424    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/12/2023 3:35:33 μμ
ΑΔΑ:
6Θ3Η46ΝΚΟΤ-Β0Γ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/12/2023 11:54:48 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης (CPV: 45259300-0) του λέβητα, του καυστήρα και των σωληνώσεων στο σύστημα θέρμανσης του αρχαιολογικού μουσείου Καβάλας ποσού 2.604,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (2.100,00 € + 504,00 € Φ.Π.Α.)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ktsoukalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
6/12/2023 9:54:49 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις