Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
589684    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/12/2023 3:59:51 μμ
ΑΔΑ:
ΨΝΔΣ46ΝΚΟΤ-ΞΙ8    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/12/2023 4:15:12 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης», εργολαβίας «ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
epanou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/12/2023 2:15:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις