Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
580396    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/11/2023 6:15:26 μμ
ΑΔΑ:
Ε89Μ46ΝΚΟΤ-6ΨΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/11/2023 11:20:48 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης για τη σχεδίαση, εκτύπωση, κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, τη σχεδίαση και εκτύπωση αρχαιολογικού οδηγού και ενημερωτικού φυλλαδίου, τη σχεδίαση και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας προβολής του έργου «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Πλευρώνας» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5069088 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», συνολικού ποσού 36.865,20 € και αποστολή των δικαιολογητικών αυτής.

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Βικάτου Ολυμπία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
tegousis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/11/2023 9:20:48 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις