Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
580397    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/11/2023 6:09:26 μμ
ΑΔΑ:
ΡΨΣΞ46ΝΚΟΤ-Δ17    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/11/2023 10:56:41 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια απλών οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Έργου «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Πλευρώνας» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5069088 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», συνολικού ποσού 3.021,78 € και αποστολή των δικαιολογητικών αυτής.

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Βικάτου Ολυμπία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
tegousis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/11/2023 8:56:42 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις