Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
577471    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/11/2023 6:04:03 μμ
ΑΔΑ:
Ψ6ΒΛ46ΝΚΟΤ-ΚΧΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/11/2023 10:31:16 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης πληρωμής μισθοδοσίας Νοεμβρίου 2023 προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5069088 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Βικάτου Ολυμπία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
tegousis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/11/2023 8:31:16 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις