Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
580017    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/11/2023 1:41:12 μμ
ΑΔΑ:
ΨΓ9646ΝΚΟΤ-4Σ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/11/2023 5:09:12 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Απόφαση παράτασης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2190/1994 για τις ανάγκες του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ενταγμένης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ενάριθμο 2022ΣΕ27510117 της ΣΑΕ2751 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5174681.

Είδος Απόφασης:
ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
divanellism@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
30/11/2023 3:09:12 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις