Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
579594    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/11/2023 1:47:51 μμ
ΑΔΑ:
ΡΒΝΡ46ΝΚΟΤ-6ΨΔ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/11/2023 4:45:54 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου, σύμφωνα με το Ν.4354/2015, σε υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Υποέργου 1 «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου», της Πράξης «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου», με Κωδικό ΟΠΣ 5092046 και ΣΑΕ 114/1, Ενάριθμος 2021ΣΕ1141011 Π.Δ.Ε., Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Γαρέζου Μαρία-Ξένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
cpleyra@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/11/2023 2:45:54 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις