Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
448480    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/9/2023 8:35:28 μμ
ΑΔΑ:
Ψ53046ΝΚΟΤ-ΧΦ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/9/2023 12:57:18 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Θέμα:
2η Τροποποίηση της Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/ 627605/444903/1714/938/30-12-2020 (ΑΔΑ: 9Π284653Π4-ΕΓ3) Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών της Πράξης «Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών» με ακρωνύμιο CAnTi, Κωδικό Έργου Τ6ΥΒΠ-00271 και κωδ. MIS 5056234, στο πλαίσιο της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»” του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπογράφων:
Μενδώνη Λίνα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
maskordara@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
25/9/2023 9:57:18 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις