Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
449009    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/9/2023 4:25:26 μμ
ΑΔΑ:
6ΕΧΞ46ΝΚΟΤ-ΦΤ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/9/2023 12:11:01 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες για την προστασία, ενοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Διμηνίου» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του έργου «Προστασία, ενοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Διμηνίου» με MIS 5051091

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
etsovili@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
25/9/2023 9:11:02 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις