Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
448452    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/9/2023 12:52:20 μμ
ΑΔΑ:
9ΕΓΘ46ΝΚΟΤ-Χ2Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/9/2023 6:43:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Σύμβαση για την απευθείας ανάθεση, που αφορά στην «αντικατάσταση της θύρας εισόδου και ενός παραθύρου του Ιερού Ναού Αγ.Γερασίμου Εξωγής Ιθάκης με νέα ξύλινα από ξύλο ιρόκο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Εξωγής Ιθάκης», με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: 44221000-5 – Παράθυρα, 44221200-7 – Πόρτες), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Ιθάκης» της πράξης «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης» με Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5007742.

Είδος Απόφασης:
ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nickkehaidis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
22/9/2023 3:43:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις