Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
444560    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/9/2023 4:12:35 μμ
ΑΔΑ:
6ΨΦΞ46ΝΚΟΤ-ΠΙΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/9/2023 12:09:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης σχετικά με την προμήθεια μεταλλικών κατασκευών_2η παραγγελία (CPV: 44316000-8)του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN , που υλοποιείται στον άξονα προτεραιότητας 2 – Integrated Environmental Management του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
22/9/2023 9:09:21 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις