Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
446438    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/9/2023 11:32:33 πμ
ΑΔΑ:
6ΧΜΠ46ΝΚΟΤ-ΣΞΜ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/9/2023 11:54:49 πμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Τροποποίηση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτή διαδικασία του έργου «Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης».

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mdaliani@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/9/2023 8:54:50 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις